časosběr  obsah   rejstřík


Ani hlt?
Lékaři státu, jenž má jednu z nejvyšších spotřeb alkoholu na obyvatele, se ozvali.

Poslední dobou se běžně setkáváme s tvrzením, že pravidelné, i každodenní, popíjení malého množství alkoholu je našemu zdraví prospěšné. Podle českých lékařů (přinejmenším těch sdružených v České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně) se jedná o pouhou nepodloženou víru.

Upozorňují, že drtivá většina kvalitních výzkumů prokázala, že i malé množství alkoholu významně zvyšuje riziko celé řady závažných chorob a žádnou dávku alkoholu nelze považovat za bezpečnou. Podrobněji na Novinkách.cz.