časosběr  obsah   rejstřík


Hamburgr
nestojí dvacku, ve skutečnosti nás všechny přijde mnohem, mnohem dráž…

Započteme-li na výrobu jednoho hamburgru všechny náklady a zdroje od pole až k talíři a činnosti mezi tím, zjistíme, že jsou to náklady nevyčíslitelné. Musíme totiž začít pálením lesů a pralesů pro pastviny a pěstování sóji jako krmiva pro hospodářská zvířata (4/5 sóji je určeno jen pro ně).

Dále je tu výroba hnojiv a následné ničení zdravé půdy a vody, výroba a podávání hormonů a antibiotik, pěstování a zavlažování obilovin na krmivo, krmení dobytka, doprava plodin i zvířat, provoz jatek, mrazení a také důkladné vaření (dlouho a za vysokých teplot; dle výzkumu Amerického ministerstva zemědělství obsahuje 89 % hovězího masa bakterii E-coli).

Připočtěme rovněž znehodnocení vody, tentokrát z výkalů hospodářských zvířat, kterých je sedm miliard, a ničení atmosféry metanem, jež tato chovná zvířata produkují.

V neposlední řadě je tu skutečně nevyčíslitelná položka a sice utrpení každého jedince ve velkochovech a na jatkách.

Jediný hamburgr stojí:

  • 5,5 m² zničeného deštného pralesa.
  • 2 366 litrů vody, takže pokud nesníme 1 hamburgr, ušetříme 50 sprch. Na chov jedné krávy, než skončí na jatkách, je zapotřebí tolik vody, že by v ní mohla plout námořní loď.
  • 1,8 kilogramů obilí, které sežere kráva pro potřebu 1 hamburgru, je totéž množství, ze kterého by byly 3 bochníky chleba nebo 8 talířů špaget (a tím by mohlo být nasyceno několik hladovějících lidí).
  • Dále ztrácíme 4,8 kilogramů ornice. Oblastem, kde byly intenzivní pastviny, trvá více než půl století, než se ornice obnoví, abychom na ní mohli pěstovat třeba zeleninu.
  • Výrobou jednoho hamburgru vzniká také 113 gramů metanu, což je ekvivalent 3 kg CO2, jelikož metan váže v atmosféře mnohem více tepla. Velkochovy produkují více než 67 % všech skleníkových plynů, které přispívají ke klimatické změně! Další obrovské částky je nutno přičíst na potlačování (nikoliv léčení) chorob lidí, pocházejících z toho, že jedí maso.
  • Dnes už je zcela zřejmé, že se vzrůstající konzumací masa úměrně přibývá úmrtí na kardiovaskulární nemoci. Jíst maso je doslova hazard se zdravím a hamburgr je navíc smíchán z desítek nebo stovek krav, které projdou jatkami. Jedna nemocná kráva kontaminuje zbytek. Hovězí dobytek je pro výskyt bakterie E-coli primární.
  • Žena, která sní 1 hamburgr, ztrácí ze svého těla 28 miligramů vápníku, což oslabuje její kosti.
  • Na Zemi chováme přes miliardu jedinců skotu. Denně zemře 5 000 lidí hlady a dalších 5 000 jich zemře z důvodu nedostatku či závadnosti vody.

Máme zdroje, jen s nimi neumíme hospodařit. Nejsme ani tak bezmocní, jako spíše neznalí.

Vegan Gorilla

P. S. Lepší volbou jsou vedžíburgry, ve fástfůdech u nás žel stále nedostatkové zboží…