časosběr  obsah   rejstřík


Ekozemědělství VII
Jen některé z jeho odlišností oproti zemědělství běžnému. Energetická náročnost, vlivy na klima a lidskou společnost.

Ekologické zemědělství je efektivnější - výdej energie je celkově o 30 až 50 % nižší. (Například hnojení: při použití poloviční dávky je výnos jen o 20 % nižší než v běžném zemědělství. Anebo: Výroba pesticidů a lehce rozpustných dusíkatých, hořečnatých a fosforečných hnojiv spotřebuje mnoho energie. Ekologické zemědělství tyto látky nepoužívá vůbec nebo jenom ve velmi omezeném množství.)

Základem ekozemědělství je hospodárné využívání přírodních zdrojů a v souvislosti s tím také omezení dálkové dopravy.

Ekologicky obhospodařované orné půdy ukládají větší množství uhlíku do humusu. Tak se omezuje nárůst atmosférického CO2, což je přínosem ke stabilizaci klimatu. (Vázání oxidu uhličitého je podstatně vyšší při delším osevním postupu s víceletými jetelotrávami a při hnojení hnojem. Je to dáno zvyšováním obsahu humusu v půdě, delší dobou zeleného pokryvu půdy meziplodinami a mohutnějším kořenovým systémem hlavní plodiny. Emise oxidu uhličitého z ekologických podniků je až o 50 % nižší v přepočtu na hektar. Na bilanci oxidu uhličitého působí pozitivně nepoužívání syntetických dusíkatých hnojiv a pesticidů, a také nízké dávky fosforu a draslíku, jakož i nízké dávky jadrných krmiv.)

Ekologické zemědělství chrání lépe zdraví svých zaměstnanců a snižuje náklady na zdravotní péči. Otravy pesticidy v Německu způsobují následné náklady na zdravotní péči zhruba ve výši 12 milionů eur. Ošetření chronických zdravotních problémů do toho není započteno.

Ekozemědělství vytváří pracovní místa. Mechanická regulace plevelů a volné chovy zvířat v ekologickém zemědělství vyžadují více ruční práce. Mnoho zemědělských podniků zpracovává své produkty přímo na statku s přímým prodejem, což je velmi pracovně a časově náročné.

Úryvky z příručky „90 argumentů pro ekologické zemědělství“ (v roce 2007 vydal Bioinstitut, o.p.s., Institut pro ekologické zemědělství a udržitelný rozvoj krajiny, Křížkovského 8, 771 47 Olomouc). Celá příručka (v pédéefku) na webu Bioinstitutu.

Jiná příručka „Zemědělství s nízkými emisemi skleníkových plynů“ (opět v pédéefku na webu Bioinstitutu).