časosběr  obsah   rejstřík


Ekozemědělství V
Jen některé z jeho odlišností oproti zemědělství běžnému. Tentokrát zaostřeno na půdu.

Půda v ekologickém zemědělství má lepší strukturu, nepodléhá tak snadno zhutnění a erozi ve srovnání s běžným zemědělstvím.

V ekologických sadech a vinicích je půda celoročně ozeleněna; je tak chráněna před nepříznivým působením slunce, vyplavováním živin a erozí.

Rostliny se pěstují pouze na přirozené půdě, to znamená na té, která se vytvořila na daném stanovišti z půdotvorného substrátu (pěstování na minerální vlně a podobně není povoleno).

V půdách v ekozemědělství je o 40 % více mykorhizy než v půdách v běžném zemědělství.

Úryvky z příručky „90 argumentů pro ekologické zemědělství“ (v roce 2007 vydal Bioinstitut, o.p.s., Institut pro ekologické zemědělství a udržitelný rozvoj krajiny, Křížkovského 8, 771 47 Olomouc). Celá příručka (v pédéefku) na webu Bioinstitutu.