časosběr  obsah   rejstřík


Ekozemědělství IV
Jen některé z jeho odlišností oproti zemědělství běžnému. Druhová pestrost volných a doprovodných rostlin.

Na ekologickém poli roste například devětkrát více druhů doprovodných rostlin a plevelů (včetně jejich ohrožených druhů). V přízemním patře je to o 20 až 400 % vyšší počet druhů volně rostoucích rostlin.

Ekologičtí zemědělci obecně hospodaří na menších polích s větším podílem zelených ploch a s větším počtem druhů rostlin. Na jimi obhospodařovaných pozemcích je také více remízků.

K druhové pestrosti rostlin přispívají ekozemědělci samozřejmě i tím, jak už bylo popsáno v předchozím dílu, že chrání opylovače květů.

Úryvky z příručky „90 argumentů pro ekologické zemědělství“ (v roce 2007 vydal Bioinstitut, o.p.s., Institut pro ekologické zemědělství a udržitelný rozvoj krajiny, Křížkovského 8, 771 47 Olomouc). Celá příručka (v pédéefku) na webu Bioinstitutu.

Jiná příručka „Ekologické zemědělství a biodiverzita“ (opět v pédéefku na webu Bioinstitutu).