časosběr  obsah   rejstřík


Ekozemědělství III
Jen některé z jeho odlišností oproti zemědělství běžnému. Žížaly, střevlíci, pavouci, včely, motýli, ...

V ekologickém zemědělství žije o 50 % více žížal než v půdách v integrovaném zemědělství. (Žížaly jsou užitečné. Provzdušňují a promíchávají půdu, pomáhají při rozkladu organické hmoty. O žížalách a jejich přínosu podrobněji.)

Na půdách v EZ žije dvojnásobný počet střevlíků než na půdách v systému integrovaného zemědělství. (Většina střevlíků patří mezi užitečné organismy. Řada druhů „škůdců“ patří mezi jejich oblíbenou kořist.)

Žije na nich o 60 % více drabčíkovitých brouků než na integrovaně obhospodařovaných plochách. (Většina drabčíků je užitečná, žijí dravě a živí se „škůdci“.)

A žije zde také dvojnásobný počet pavouků než v běžném zemědělství. (Pavouci jsou užiteční, většina druhů žije dravě a živí se „škůdci“.)

Užitečné organismy (střevlíci, pavouci slíďáci – čeleď Lycosidae - a jiné, pro ochranu přírody významné, druhy živočichů) dávají přednost také přírodním plochám sousedícím s ekologickými poli před přírodními plochami vedle integrovaných ploch nebo ploch v programu extenzivního zemědělství.

Rovněž v ekologických sadech je díky zakládaným pásům kvetoucích bylin 4x až 6x více přirozených nepřátel mšic, kteří snižují škody na stromech a plodech.

Ekologičtí zemědělci chrání i opylovače květů. Z živočichů, kteří opylují květy kulturních a volně rostoucích rostlin, je velká část ohrožována způsobem obdělávání půdy. Patří k nim divoké druhy včel, mnoho druhů hmyzu, malé druhy ptáků a netopýrů.

Hlavní příčinou ohrožení těchto druhů je intenzivní zemědělství a chemická ochrana rostlin. Ekologické zemědělství nepoužívá syntetické prostředky „ochrany“ rostlin a tím například podporuje výskyt motýlů.

Úryvky z příručky „90 argumentů pro ekologické zemědělství“ (v roce 2007 vydal Bioinstitut, o.p.s., Institut pro ekologické zemědělství a udržitelný rozvoj krajiny, Křížkovského 8, 771 47 Olomouc). Celá příručka (v pédéefku) na webu Bioinstitutu.

Jiná příručka „Ekologické zemědělství a biodiverzita“ (opět v pédéefku na webu Bioinstitutu).