časosběr  obsah   rejstřík


Ekozemědělství
Jen některé z jeho odlišností oproti zemědělství běžnému. Nejprve v „chovu“ zvířat.

V ekologicky hospodařících podnicích není povolen přenos embryí ani synchronizace říje. (Lidově řečeno: každá kráva zde přivádí na svět vlastní tele.)

Kupírování (= krácení) ocásků prasat je zakázáno.

Krmiva neobsahují žádné stimulátory růstu nebo užitkovosti (= zvířata nejsou dopována).

Telata jsou nejméně tři měsíce krmena přirozeným (mateřským) biomlékem, a nikoliv sušeným mlékem.

Ve stájích je zakázáno používat elektrické imobilizéry (elektrická zařízení omezující pohyb zvířat). Lidově řečeno: krávy nedostanou elektrickou ránu, když se vykálejí nebo vymočí na místě, které k tomu není určené.

Pro všechna zvířata je povinný výběh nebo pastva. Zvířata si tedy mohou pravidelně užívat čerstvý vzduch, slunce, vítr i déšť. Prasnice a selata už od 24. dne po narození. Každá „nosnice“ má venkovní výběh nejméně 5 m2 (výběh je přesouván tak, aby zůstával stále zelený).

V ekologickém zemědělství se chovají pouze pomaleji rostoucí plemena (šlechtitelské linie) „brojlerů“, proto kosti kuřat dostatečně rychle sílí, aby unesly vlastní tělo.

„Dojnice“ zhodnocují ekologické seno a trávu na biomléko. Nejméně 90 % krmiv musí být objemných. Krávy tedy nejsou potravními konkurenty člověka.

Při léčbě zvířat jsou upřednostněny přírodní prostředky. Ekologičtí zemědělci a veterinární lékaři používají především přírodní prostředky a doplňkové veterinární léčebné postupy. Pokud musejí být přesto použity syntetické prostředky, platí pro ně dvojnásobná ochranná lhůta.

Dobrá péče při ustájení (čistota, pečlivost) může do dvou let až o 30 % snížit potřebu použití antibiotik. Po třech až čtyřech letech už zpravidla nejsou antibiotika zapotřebí vůbec.

Krávy žijí díky přirozeným podmínkám chovu déle. Dobrými podmínkami a šetrnou péčí (prevence, přírodní prostředky atd.) narostl podíl krav s více než třemi laktacemi z 29 % na 48 %.

Úryvky z příručky „90 argumentů pro ekologické zemědělství“ (v roce 2007 vydal Bioinstitut, o.p.s., Institut pro ekologické zemědělství a udržitelný rozvoj krajiny, Křížkovského 8, 771 47 Olomouc). Celá příručka (v pédéefku) na webu Bioinstitutu.

Pro doplnění „Zásady chovu zvířat v EZ“ na webu Svazu PRO-BIO.