časosběr  obsah   rejstřík


Veřejná dražba otroků
začne v 17:00 v pátek 23. srpna na Staroměstském náměstí v Praze.

Aktivisté za práva zvířat se touto formou rozhodli upozornit na fakt, že zotročování lidí i zvířat spolu přímo souvisí. Násilí a vykořisťování následuje u obou stejné modely. Tak jako otroci v minulosti, jsou dnes zvířata považovaná za méněcenná a proto hodná podrobení.

Akce proběhne v „Mezinárodní den upomínky na obchod s otroky a jeho zrušení“ a vyzývá širokou veřejnost, aby si uvědomila, že otrokářství ve své podstatě nikdy neskončilo. I dnes jsou miliony cítících bytostí zbaveny práva na svobodu, jsou prodávány a kupovány jako zboží, jsou množeny, převáženy a využívány nejrůznějšími způsoby za účelem zisku. I dnes se pálí cejchy, bolestivě mrzačí těla, kastruje, rozdělují se rodiny a beztrestně se zabíjí.

„Ve své době bylo otrokářství systémem, který výborně fungoval ekonomicky, byl podpořen tehdejšími zákony, předpisy i prohlášeními tehdy moderních vědců a filozofů. Přesto jej z dnešní perspektivy vnímáme jako neobhajitelný a zrůdný. Stejně se jednou bude nahlížet na dnešní dobu, na naše otrokářství a holokaust zvířat - jako na nepochopitelnou dobu temna,“ doplňují organizátoři.

Pro celosvětové hnutí 269life je to v České republice již pátá akce podobného ražení. V červnu letošního roku uspořádali například veřejné cejchování rozžhaveným železem, které se ve světě běžně používá ke značkování tzv. hospodářských zvířat. Vyjádřili tak nesouhlas se sesazením cítících bytostí na pouhá čísla.

Plakát.