časosběr  obsah   rejstřík


Kočovné delfinárium
přináší delfínům ještě větší strádání než delfinárium pevné. Zákon jej u nás zakazuje, přesto se sem na jaře chystá.

Cirkusovou šou „Delfíni v Praze“ se firma Československé cirkusy a varieté, a.s. chystá uskutečnit ve dnech 25. 4. až 19. 5. 2013 na Rohanském nábřeží v Praze 8. Delfíni k nám mají být dopraveni letecky z Turecka.

Petice za zrušení cirkusové show „Delfíni v Praze“ (v pédéefku ke stažení na Uložto.cz).

Odůvodnění petice:

  1. Realizace show je podle našeho názoru v rozporu se zákonem 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání a směrnice č. 346/2006 Sb., konkrétně přílohy č. 7 „Delfínovití nesmí být chováni a využíváni k drezúře v mobilních zařízeních pro drezúru zvířat.“ Rovněž jsme přesvědčeni, že dočasné zařízení nemůže zvířatům poskytnout uspokojení veškerých potřeb, jakkoli by formálně zákonu bylo vyhověno. V případě, že by státní veterinární správa zjistila nedostatky v době, kdy již delfíni budou na místě, těžko by mohla být dostatečně rychle zjednána náprava, aby nedošlo k dalšímu utrpení zvířat.
  2. Doprava na místo konání by pro zvířata byla neobyčejně stresující, ne-li přímo ohrožující jejich životy.
  3. Údajná „delfinoterapie“, již pořadatelé nabízejí, nemá žádný vědecký základ a dle našeho názoru se jedná pouze o nemorální způsob, jak profitovat z těžké životní situace postižených lidí.

Preambule petice: Delfíni a ostatní kytovci jsou vysoce inteligentní, společenská a sociální zvířata, která potřebují ke svému životu obrovský životní prostor. Evolučně jsou uzpůsobeni k životu v mořích a oceánech, nikoliv v akváriích a bazénech. Ve stísněných prostorech zajetí nemohou naplnit své fyzické potřeby, jsou vystaveni stresu a trápení pro lidskou zábavu. Mnohdy přežívají pod vlivem psychofarmak v minimálním prostoru, v chemicky upravované vodě, v narušených a nepřirozených sociálních vazbách, s nekvalitním krmením, které je dávkováno podle jejich vynucené poslušnosti a plnění požadovaných úkolů. Odchytáváním kytovců se ohrožuje druhová diverzita a porušuje ekologická rovnováha mořského ekosystému. Provozování delfinárií pochybného standardu a podobných zařízení je krokem zpět na poli ochrany přírody, na níž bychom se měli jako vzdělaní a civilizovaní lidé podílet. Pokud tak nečiníme, vyjadřujeme tím neúctu ke svobodě, ignoraci utrpení a neomluvitelné pokrytectví. Ignorace krutosti z nás dělá stejně kruté, jako jsou její vykonavatelé, neboť se na těchto činech tiše podílíme.