časosběr  obsah   rejstřík


Zdanění nezdravých potravin
na úroveň alkoholu a tabákových výrobků navrhuje belgický profesor Olivier de Schutter.

Návrh je nepochybně oprávněný, neboť rozsahem i závažností dopadů na zdraví obyvatelstva se tento značně rozšířený druh potravin s vysokým obsahem nasycených tuků, soli a cukru dostal před obě zmíněné návykové látky. Kromě zvýšení daně z tohoto druhu potravin by měla být přijata další souběžná opatření (například dotace výrobcům zdraví prospěšných potravin či osvěta).

Podrobněji: