časosběr  obsah   rejstřík


Chvála kopané
a též dalším podobným vytížením mladíků a mladých mužů. No, vlastně i mužů vůbec.

Následující tři odstavce pocházejí z dokumentárního filmu „Historie fotbalu; nejlepší sport na Zemi“ (od FreemantleMedia, česky vydal Intersonic):

Anglické soukromé střední školy musely v 50. letech 19. století bojovat s klesajícím zájmem a s útočnými žáky. Studenti se bouřili, dokonce vypalovali třídy a napadali místní obyvatele. Učitelé, většinou vikáři, byli zděšeni.

Kvůli založení tehdejších žáků a nedostatku jejich sebeovládání se něco muselo změnit. Proto se jako forma společenské kontroly objevil „proces přeměny chuligánů v hrdiny“. Podstatou této reformy bylo hřiště. Stála za tím jednoduchá myšlenka: pokud se dostatečně vyřádíte na hřišti, nebudete mít už sklony vyřádit se na něčem či někom jiném.

Tato sportovní revoluce se opřela o víru. Tehdejší živé křesťanství tvrdilo, že sport kladně přispívá k náboženské výchově. Učilo chlapce, že ve zdravém těle je zdravý duch. A že fair play a týmová hra na hřišti podporuje morální sílu. Každá škola pak rozvinula svou vlastní verzi kopané. Časem došlo k ustálení na dvou verzích - kopané a ragby.

Od Františka Vyskočila (Vesmír 2006/8, úryvek z článku „Rozdíly mezi mužem a ženou“) pochází spíše hana (nejen) kopané: Testosteron zvyšuje agresivitu u obou pohlaví. Soupeření, sport, bojové tance a pokřik na stadionu zvyšují jeho vylučování. Agresivní sporty by se měly nazývat adrenalino-testosteronové, oba hormony se při nich zvyšují. Testosteron a kriminalita jdou ruku v ruce. Například znásilnění je mezi Asiaty méně časté než mezi bělochy pravděpodobně právě kvůli nižší hladině testosteronu.

O testosteronu ještě Anne a Bill Moirovi (ve své knize „Proč muži nežehlí“): Muž má 10x více testosteronu než žena - je proto útočnější, výbušnější, netrpělivější a více soutěživý než ona. Muž se snadněji začne nudit; potěšení nachází v riskantních situacích (pro chlapce by měly být zavedeny aktivnější a praktičtější metody výuky - více akce & stresu, pevnější struktura hodin a více soutěživých testů). Testosteron vyvolává divoké emoce. Tak divoké, že muže děsí. Sebeovládání se muž učí ze strachu, co by se stalo, kdyby svým vášním dal volný průběh. Svých vášní se zkrátka bojí, a tak je potlačuje. Chce-li dospělý muž přežít v civilizované společnosti, musí své emoce podrobit disciplíně. Pro adolescenčního mladíka je to ta nejtěžší zkouška.