časosběr  obsah  rejstříkČerčiloviny
Snad skutečně myšlenky Winstona Churchilla (přišlo mi mejlem):

Úspěch sestává z cesty od nezdaru k nezdaru bez ztráty nadšení.

Pesimista vidí obtíž v každé příležitosti; optimista vidí příležitost v každé obtíži.

Člověk myslící kladně, vidí neviditelné, cítí neuchopitelné a dosahuje nemožné.

Jeden člověk s přesvědčením přemůže sto těch, co mají pouze názor.

Život je pro člověka plný příležitostí nechat svá ústa zavřená.

Usmiřovatel je člověk který krmí krokodýly a doufá, že jej sežerou posledního.

Diplomacie je umění říct lidem, aby šli k čertu takovým způsobem, že se tě ještě zeptají na cestu.

Nikdy nedosáhneš svého cíle, když budeš zastavovat a házet kameny po každém psu, který štěká.

Strach je reakce. Odvaha je rozhodnutí.

Každý má ve svém životě zvláštní okamžik, kdy je poplácán po zádech a je mu nabídnuta příležitost udělat výjimečnou věc, pro něj jedinečnou a šitou na míru jeho schopnostem. Jaká tragédie, když tento okamžik jej zastihne nepřipraveného pro to, co mohla být jeho nejlepší hodina.

Když ti je 20, záleží ti na tom, co lidé říkají, když ti je 40, přestane ti záležet na tom co lidé říkají, když ti je 60, uvědomíš si, že v první řadě nikdy nikdo nemyslel na tebe. Máš nepřátele? To je dobře. To znamená, že sis za něčím někdy ve svém životě stál.

Pokud nejsi ve dvaceti liberální, nemáš srdce. Pokud nejsi ve čtyřiceti konzervativní, nemáš mozek.

Život, jaký je, by měl být buď přijat nebo změněn. Pokud není přijat, musí být změněn. Pokud jej není možno změnit, pak musí být přijat.

Nikdo nepředstírá, že demokracie je dokonalá. Ve skutečnosti je demokracie tím nejhorším, co jsme kdy měli - to ovšem pouze za předpokladu, že vyloučíme vše ostatní, co jsme kdy měli.

Hlavní nectností kapitalismu je nerovnoměrné rozdělení blahobytu. Hlavní nectností socialismu je rovnoměrné rozdělení bídy.

Neuděláme chudé bohatšími tím, že uděláme bohaté chudšími.

Není nic, co by ti vláda mohla dát, aniž by ti to předtím vzala.

Národ pokoušející se zdanit se do blahobytu, je jako člověk stojící v kbelíku a pokoušející se sám sebe za jeho držadlo zvednout.

Národ, který zapomene svou minulost, nemá žádnou budoucnost.

Lež oběhne půl světa, dřív než má pravda příležitost si natáhnout kalhoty.

Raději se budu přít se sto idioty, než potkat jednoho, který se mnou souhlasí.

Jednotliví muslimové mohou mít vynikající vlastnosti. Tisíce se staly statečnými a věrnými vojáky královny, všichni věděli, jak zemřít. Ale vliv tohoto náboženství ochromuje společenský vývoj těch, kdo je následují. Na světě není zpátečničtější síly. Dalek toho, že by skomíral, mohamedanismus je militantní a snaží se obracet lidi na svou víru. Rozprostřel se již ve Střední Africe a při každém jeho kroku vstávají noví válečníci bez bázně. A nebýt toho, že křesťanství je chráněno silnými pažemi vědy, té vědy, se kterou marně dříve bojovalo, civilizace moderní Evropy by mohla padnout - stejně jako padla civilizace antického Říma.

Člověk nakažený islámem je nebezpečnější než pes nakažený vzteklinou.

Všichni jsou pro svobodu slova. Téměř není dne, ve kterém by nebyla opěvována. Někteří lidé si to ale vykládají tak, že právě oni mohou říkat, co chtějí, ale když kdokoli jiný proti nim cokoli řekne, je to nehoráznost.