časosběr  obsah   rejstřík


Bez peněz
30letý Berlíňan již čtvrtým rokem ukazuje, že bez peněz lze žít lépe než s nimi.

Freegan-vegan Raphael Fellmer tomu říká stávka proti penězům. Platidlo vnímá především coby důležitou součást nadspotřeby (plýtvání) a tak ničení přírody. Odmítá je z důvodů ekologických, ale je přesvědčen také o jejich neblahých dopadech psychologických a sociologických.

S rodinou a přáteli se chystá během několika let odstěhovat na venkov, na hospodářství, kde jídlo bude čistě veganské, život soběstačný a nezaložený na penězích. Chtějí vyzkoušet, jestli bude fungovat takto osvícená společnost, v níž by lidé vytvářeli věci ne pro peníze, ale z vnitřního přesvědčení, z lásky. A rádi by se stali životaschopným příkladem.

Podrobněji o Raphaelových názorech i o současném životě s manželkou Nieves a dcerkou Lucií:
Rebel s příčinou (RESPEKT)
Bez peněz k osvícení (Goethe-Institut Praha)
Berlíňan ukazuje, jak žít spokojeně bez peněz (lidovky)
Němec žije bez peněz a já mu fandím. I když... (Ludwig von Mises Institut)

P. S. Paběrkáři