časosběr  obsah   rejstřík


Céódva: „Baf!“
Oxid uhličitý je schopen člověka postrašit v přeneseném slova smyslu - ve spojitosti s globálním oteplováním. Vědci však nyní přišli s nečekaným objevem: oxid uhličitý má schopnost vyvolat strach i doslova a u každého.

Pokud jej vdechneme (ve významné koncentraci), pronikne do mozku a vyvolá pocity hrůzy a paniky.

K tomuto poznání došla skupina neurobiologů pod vedením Johna Wemmieho z University of Iowa.

Zkoumali mozkové centrum zvané amygdala, centrum silných emocí, v němž se nachází velké množství bílkoviny ASIC1a.

Ta v jistých případech působí coby vrátka do nervových buněk: do neuronů propouští ionty sodíku.

Právě vybuzením neuronů v amygdale dochází k navození krajně nepříjemných pocitů strachu a paniky.

Jakou to má souvislost s oxidem uhličitým? Spouštěcím mechanismem, který iontová vrátka otevírá, je zvýšení okyselení amygdaly. A k tomu přispívá přítomnost oxidu uhličitého.

Je to logické. Amygdala strach spouští, ale snaží se tak upozornit na nebezpečí, které živočichovi hrozí. Pracuje jako čidlo reagující na zvýšené koncentrace oxidu uhličitého v organismu (dýchaném vzduchu) výstražnou emoční smrští.

Pokud se zkrátka začneme dusit, vyzve nás mozek k útěku.

Miliony zvířat účinky tohoto plynu důvěrně poznaly pár minut před smrtí na jatkách.

Vlivem zvýšené koncentrace oxidu uhličitého ztrácí zvíře vědomí a následně i život přerušením krční tepny a vykrvácením.

Údajně bezbolestně, ovšem sevřené hrůzou.

Mnozí lidé odmítají maso právě proto, že je zatíženo takovou dávkou děsu.

Převzato z časopisu Svět (leden 2010, strana 38) s laskavým svolením redakce. Zkráceno.