časosběr  obsah   rejstřík


Tvořivost
Bude nárok na její rozvoj u každého jednotlivého dítěte dostatečným důvodem pro spuštění revoluce ve školství?

S postřehy sira Kena Robinsona by se měli seznámit (a zamyslet se nad nimi) nejen všichni profesionální vychovatelé, učitelé a lidé z ministerstev školství a školských úřadů, ale hlavně rodiče (včetně budoucích), protože ti v tomto zmohou zdaleka nejvíc.

Po učitelích se, „správně“, chce, aby se každému věnovali samostatně. Tento požadavek by šlo naplnit, pokud by měli v hodinách rozhodně méně než 10 spolupracujících žáků. Ve skutečnosti se tedy - přinejlepším - jedná pouze o upřímnou snahu se tomuto přiblížit...

Školství už opravdu nemůže zachránit nějaká reforma (a už vůbec ne pa- či pseudo-), ale jedině revoluce. Propast zející mezi tím, co by měly děti ve škole získávat (co by jim měla nabídnout), a tím, co tam získávají (co jim nabízí), se určitě prohlubuje.

Co se Sir Robinson domnívá a navrhuje, zachycují dvě videa na „Silných stránkách“ (jakmile video spustíš, přibude na jeho liště tlačítko "55 languages [Off]", kliknutím na něj se spustí roletka, na které si najdeš zapnutí českých titulků).