časosběr  obsah   rejstřík


Ovlivnit budoucnost
české energetiky máme možnost do 11. prosince. Nadlouho zřejmě poslední.

Do tohoto dne lze připomínkovat návrh Státní energetické koncepce. Ministerstvo životního prostředí při jeho přípravě nadále opomíjí zákonný požadavek na důkladné posouzení vícero variant a stále prosazuje jen svoji vizi naší narůstající závislosti na jádru a fosilních palivech bez potřebné modernizace české energetiky.

Mezinárodní tým právníků Frank Bold (za nás dřívější Ekologický právní servis) připravil sadu zásadních připomínek, které můžeme snadno odeslat z webu energetickakoncepce.cz (přesněji, vybrat si z nich ty, jež jsou nám blízké).

Samozřejmě můžeme posílat i zcela vlastní připomínky (také do onoho 11. prosince) na adresu info@mzp.cz.