časosběr  obsah   rejstřík


Na hrad ženu!
Mezi uchazeči o místo prezidenta schopný zkušený vstřícný milý, ale nebojácný člověk s upřímným zájmem o ostatní, včetně zvířat? Dokonce dva!

Tito dva kandidáti nikdy nebyli v KSČ a ani namočeni v nesčetných korupčních aférách. Jedná se o inteligentní, jazyků znalé, emočně vyspělé, vzdělané a soucitné ženy se smyslem pro humor, které se v politice pohybují již řadu let.

MUDr. Zuzana Roithová coby europoslankyně podpořila všechny návrhy za kladné změny života lidí a zacházení se zvířaty.

Co se zvířat týče - například v roce 2005 podpořila deklaraci žádající odstranění dotování vývozu dobytka z EU do třetích zemí, v roce 2007 deklaraci EP žádající EK o ukončení pokusů na lidoopech a v roce 2009 podpořila a angažovala se v žádosti o zákaz obchodování s výrobky pocházejícími z tuleňů.

Pro lidi v sociálně tíživých situacích, kteří potřebují radu z oboru práva a přitom si nemohou dovolit součinnost advokáta, již čtvrtým rokem běží její projekt bezplatné právní ochrany. Toto právní poradenství je poskytováno studenty právnické fakulty, kteří již mají teoretické znalosti z relevantních právních oborů a učí se tyto poznatky aplikovat v praxi.

Taťána Fischerová byla (ve volebním období 2002-2006) jako nezávislá zvolena poslankyní. Byla členkou „Petičního výboru“ a „Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu“. Spolupředkládala zákon o registrovaném partnerství. Ve statistikách organizace „Zelený kruh“ se umístila ve svém funkčním období jako nejlepší v tabulce hlasování pro ekologické zákony.

V současnosti se podílí na práci řady neziskových organizací, nadací a občanských sdružení. Je členkou správní rady nadace „Vize 97“, členkou „Rady patronů přátel Hnutí DUHA“ (veřejně podpořila „Velkou výzvu“), čestnou předsedkyní občanského sdružení „Remedium“ (pro duševní zdraví), čestnou předsedkyní „Společnosti pro trvale udržitelný život“, prezidentkou ITI (české středisko mezinárodního divadelního institutu), členkou poradního sboru občanského sdružení pro integraci mentálně postižených „Máme otevřeno?“, patronkou domu Šance, členkou Amnesty International, několikrát též podpořila činnost hnutí „Arnika“.

Vzhledem k tomu, že občan může podpořit vícero kandidátů, dávám podpis za obě dámy.

Petice na podporu kandidatury Taťány Fischerové. A podpora kandidatury MUDr. Zuzany Roithové.