časosběr  obsah   rejstřík


Mejl Řekům
tedy, přesněji, řeckým „velkovýrobcům“ vajec, kteří dosud nevyměnili klece.

Ve všech zemích EU měly být od ledna 2012 nahrazeny původní klece pro „nosnice“ klecemi obohacenými (viz též O slepičí krůček).

Pražská „Společnost pro zvířata“ děkuje všem, kteří jsme se zapojili do zasílání mejlových žádostí (jednat v souladu se zákony a ukončit chov slepic v nezdokonalených klecích), směrovaných na ministry zemědělství (v těch zemích EU, kde se zdráhali či ještě zdráhají změnu provést). V tomto jsme z ČR odeslali 536 mejlů do Polska, 415 do Španělska a Francie a 664 do Itálie.

I naše hlasy přispěly k tomu, že Francie již podmínky splnila a že ke splnění se blíží i Polsko.

V neobohacených klecích se stále nacházejí také zhruba 3 milióny slepic v Řecku. To se potýká s finanční krizí, vláda se tam neustále mění, veškerá pozornost zahraničí se věnuje řecké ekonomice. Tamní „velkovýrobci“ vajec však mohou od vlády dostat kompenzace (z EU), jenom musejí zaslat svoje požadavky svému ministerstvu zemědělství.

Své mejly máme tedy nyní posílat na jih, a to buď jednodušeji (přes CIWF), anebo oklikou přes „Společnost pro zvířata“, která pokračuje v počítání hlasů (proto jsem tuto okliku zvolil).