časosběr  obsah   rejstřík


Vojenská traumacvika
lze provádět na figurínách, netřeba při nich mučit zvířata. Změnu prosazuje PeTA s veterány.

Každým rokem je více než 10 000 živých zvířat stříleno, probodáváno, mrzačeno a zabíjeno při krutých vojenských cvičeních. Videonahrávka, která se dostala k oragnizaci PeTA, ukazuje armádní výukové instruktory, jak lámou a odřezávají končetiny živým kozlům, bodají do zvířat a vytahují z nich vnitřní orgány. (Ukázka v rámci výzvy.)

Poté, co PeTA předložila záznam americkému Ministerstvu zemědělství, bylo vydáno oficiální varování organizátorům těchto cvičení pro porušování federálního Zákona o pohodě zvířat, přičemž Kongres volal po zahájení vyšetřování.

Vojenští veteráni Oliver Stone, Bob Barker a Giedon Raff se snaží prosadit příznivější vojenské výukové metody.

Výzva přednesená slavným režisérem:

Naléhavě vás žádám, abyste střílení, probodávání, čtvrcení a zabíjení zvířat při trauma-překonávajících cvičeních nahradili vhodnějšími simulátory lidských trpitelů a jinými humánními metodami. Jeden z čelních armádních chirurgů připustil, že neexistuje žádný důkaz pro tvrzení, že by kruté laboratorní praktiky na zvířatech mohly zachraňovat životy. Zároveň studie provedené vojenskými i civilními experty ukázaly, že simulační metody učí praktikanty lépe reagovat na traumatická poranění lidských jedinců co do připravenosti technické (praktických postupů) i psychologické.

Armádní síly čítající téměř 80 % americko-evropských spojenců (U.S., NATO) a mnohá americká vojenská zařízení povrdily, že při svých výcvikových programech užívají pouze metody bez přítomnosti zvířat.

Americké vojenské předpisy vyžadují užití alternativních metod namísto využívání zvířat všude, kde je to možné, nicméně tyto předpisy nejsou dodržovány (vynucovány).

Prosíme, podpořte tuto kampaň s cílem modernizovat vojenské výukové metody, zlepšit bojovou připravenost vojáků a zachránit zvířata.

Podepišme (případně upravme dle svého uvážení) výzvu adresovanou úředníkům z amerického ministerstva obrany a ministerstva pro bezpečnost země.