časosběr  obsah   rejstřík


Divočinace
George Monbiot má odvážný nápad, jak celý svět přivést do ekologické rovnováhy.

Čtvrthodinová přednáška „Obnovou fauny k lepšímu světu“ (anglicky, s českými titulky Romana Turny).

Vlci byli kdysi přirozenou součástí Yellowstonského národního parku - dokud jsme je nevyhubili lovem. Ale když se v roce 1995 do parku navrátili (díky mohutnému řízenému programu), začaly se dít zajímavé věci: zbytek parku (včetně stromů!) se začal znovu obnovovat do původní rovnováhy.

George vysvětluje, co přesně, jak a proč se událo. A snaží se přesvědčit vlády a úřady všech států, aby obdobný postup, rewilding, spustily na svých územích. Nás se současně pokouší zapálit pro myšlenku, nechat si přivést divočinu za humna. Prožít zajímavější, pestřejší, bohatší život.
 

P. S. Ivo Podskalský, Květy 19/2014, strana 6:
Dle Spolkového úřadu pro ochranu přírody touží mít divočinu na dosah většina Němců. Vnímají ji coby skutečné přírodní prostředí, protiváhu k urbanizovaným částem své země. Zejména si přejí, aby byly lesy (i menší porosty) ponechány působení přírodních sil - bez zásahu člověka. Vyskytly se u nich i názory, že samovývoji by se měly ponechat též říční nivy, rašeliniště a vojenské úvozy.

Z chystané strategie vyplývá, že do roku 2020 by se divočina rozšířila na 2 % rozlohy Německa (zhruba plocha Plzeňského kraje). Němci stojí o návrat původních živočišných druhů, obzvlášť bobra a rysa (vlka, šířícího se z Polska, se však trochu obávají).