časosběr  obsah   rejstřík


Dobrácké vegošství
Je lepší zapálit malou svíčku, než proklínat temnotu. To míní též tvůrci webových stránek „Etické vegetariánství - ochrana zvířat“ a pokračují:

Tyto stránky jsou dobře míněným pokusem přinášet nám všem podněty pro užitečný soucit se zvířaty, pro eticky motivované vegetariánství, či pro každodenní ekologii. Zabývají se však i mnoha jinými, neméně důležitými, tématy.

Vznikly z upřímného přesvědčení, že současná doba nabízí, více než kdy jindy, skutečnou možnost pro velmi rozsáhlou kladnou změnu v přístupu nás lidí ke zvířatům. Svým skromným dílem se zde ke zlepšení osudu zvířat snažíme přispět i my.

Tyto stránky přinášejí dobré zprávy o tom, že naprosto každý z nás může velmi významně pomoci trpícím zvířatům a ničené přírodě. Zaměřují se na zviditelnění odpovědnosti jednotlivce - vycházejí z přesvědčení, že spousta malých plusů tvoří v součtu jedno VELKÉ +. A právě v pochopení této pravdy je podle nás ta největší naděje.

Na mnoha místech se setkáváme s propagací vegetariánství z hlediska zdravotního, či z hlediska ekologického. To je samozřejmě v pořádku, ovšem zde se zcela vědomě zaměřujeme především na podporu etického rozměru vegetariánství - a víme proč.

Je totiž na každém z nás, aby si co nejpoctivěji položil otázku: Byl bych stále vegetariánem v případě, že by se prokázalo, že pojídání masa není pro moje zdraví škodlivé? Byl bych stále vegetariánem, kdyby pojídání masa neničilo moje životní prostředí?

Abychom zde ale nebyli špatně pochopeni: samozřejmě, že chceme pomoci planetě Zemi, nikoliv však pouze proto, že máme strach o sebe sama.