časosběr  obsah   rejstřík


Národ vymírá a hloupne
Ladislav Slepička by to rád zvrátil, proto vypracoval vlastní důchodovou reformu a další návrhy.

V první řadě navrhuje zavést rodičovský důchod - ovšem pouze na ty děti, které pracují (případně chodí do školy a prospívají v ní). Cílem je tedy podpora porodnosti (početnosti dětí) výhradně v rodinách, schopných vychovávat takové děti, které budou v dospělosti pracovat pro stát a platit daně.

Ve stávající důchodové reformě nejsou tyto rodiny nijak zvýhodněny.

Národ vymírá a hloupne. Přesněji: klesá podíl pracantů a inteligentnější lidé zakládají méně početné rodiny (často jsou dokonce bezdětní), než lidé s intelektem nižším.

Počet lidí žijících z dávek narůstá geometrickou řadou.

Rodičovský důchod, pilíř pilířů - jak jej pan Slepička přívlastkuje, by rodiči měsíčně na každé jednotlivé pracující dítě zajistil jednonásobek životního minima k důchodu. Na dítě pobírající dávky nikoliv.

Ladislav Slepička vnímá důchodovou reformu coby součást sociálního systému, tvořícího širší celek. Proto současně navrhuje, aby se porodné vyplácelo jen na první, nanejvýš i druhé dítě a aby bylo velmi nízké. A stejně aby tomu bylo s přídavky na děti. Třetí podnět (opačný, využívající i peníze ušetřené na porodném a přídavcích) by představovala prospěchová stipendia - již od první třídy základní školy.

Rodiče žijící na dávkách své děti do školy většinou neposílají. Tučné stipendium by získávali pouze děti s dobrými studijními výsledky. Čím lepší známky, tím více peněz.

Dále - škola by měla mít možnost pokutovat rodiče dětí, které zlobí a neučí se. Finanční postih pan Slepička považuje za jedinou účinnou páku na tyto rodiče, aby své děti poslali do školy a ty se tam opravdu učily.

Podle rozhovoru „Národ hloupne, zlobí se důchodce“ Tomáše Chalupy s Ladislavem Slepičkou v týdeníku „5+2dny Prostějovsko“ z 13. prosince 2012, strana 34.