časosběr  obsah   rejstřík


Proti korupci
Dvacítka organizací prosazuje 9 protikorupčních zákonů, které nám tu 20 let chybí.

Odklánění peněz z veřejných rozpočtů a zneužívání moci je možné výrazně omezit přijetím zákonů, které ve většině vyspělých zemí chrání státní instituce před tím, aby je ovládl organizovaný zločin. U nás takové zákony chybí nebo jsou děravé.

Ekologickému právnímu servisu se po třech letech podařilo přivést k jednomu stolu dvacítku protikorupčních organizací, mezi nimi například Transparency International, Oživení, Nadační fond proti korupci, zIndex. Spojili se tak původně osamocené snahy do jednoho projektu. Cílem projektu je za pomoci nezávislých odborníků z těchto iniciativ a veřejného tlaku prosadit kvalitní zákony, které znemožní či výrazně znesnadní další rozkrádání státu. Společně vybrali 9 zákonů, které nejúčinněji naruší koloběh moci a peněz. Ke každé oblasti sestavili pracovní skupiny a vytvořili návrhy změn. Ty nyní předložili k odborným oponenturám a po zapracování připomínek s nimi budou postupně oslovovat politiky.

9 účinných řešení:

  1. Průhledné financování politických stran a volebních kampaní.
  2. Rychlý a co nejširší přístup veřejnosti k informacím.
  3. Konec obchodování státu s anonymními firmami.
  4. Zveřejňování všech státních zakázek a smluv.
  5. Nezávislost justice a policie.
  6. Úředníci nezávislí na politicích a odpovědní za svou činnost.
  7. Dozorčí rady a vedení státních firem nezávislé na politicích a odpovědné za svou činnost.
  8. Hospodárné, efektivní a otevřené samosprávy.
  9. Průhledná tvorba zákonů.

Cílem je společně prosadit co největší množství opatření do voleb, ať už řádných v roce 2014, nebo předčasných. Ekologický právní servis nás na svých stránkách bude včas informovat o tom, jak se můžeme zapojit. Částečně hned coby Občan 2.0

Podle článku „9 zákonů, které nám 20 let chybí“ Elišky Bartošové na 3. straně zprávy číslo 10 (pdf).