časosběr  obsah   rejstřík


Zpečetěný soucit
Po světě se šíří svérázný způsob vyjádření sounáležitosti s „hospodářskými“ zvířaty; zrodil se v Izraeli.

Číslo 269, které si nechali vypálit na svá těla tři izraelští muži, vyjadřuje identifikaci jednoho z telat ve velkochovu mléčného průmyslu. Jednotlivce i celé skupiny lidí jejich divadlo nabudilo a připojují se k této myšlence.

V úterý 18. prosince se po celém světě sejdou stovky lidí, aby vyjádřili osobní protest proti zprůmyslněnému týrání zvířat. Tento den je „Mezinárodním dnem za zrušení otroctví“ a nově zároveň i „Dnem solidarity 269“.

U nás se určitě připojuje občanské sdružení Otevři oči, svolává shromáždění s podtitulem „Bez pocitu nadřazenosti“ na 18. prosince v 18 hodin v Praze, v horní části Václavského náměstí (pod koněm). Účastníci se pak budou moci přesunout do klubu Batalion (ulice 28. října 1001/3, Staré Město, Praha 1), kde na ně budou čekat zkušení tatéři a zpříjemňující hudební doprovod (viz i fejzbůk).

Rozhodnutí nechat si (alespoň) vytetovat číslo 269 je podle aktivistů formou solidarity a jejím zvěčněním. Pokud jde o bolest a utrpení, jsme si všichni rovni, není zde rozdíl mezi lidmi a zvířaty. „Všichni jsme si v utrpení rovni, a pokud má lidstvo nějakou šanci na přežití a vývoj, musíme si připustit, že útlak slabých - ať už je omlouván pohlavím, rasou, nebo druhem - postrádá jakoukoli racionální a zásadní citlivost vůči těm, kteří nemohou křičet naším jazykem, ale cítí bolest stejně jako my“, říká jeden z izraelských aktivistů.

Aktivisté doufají, že budou schopni rozšířit povědomí o miliardách zvířat, která jsou obětmi masného, mléčného, vaječného, oděvního a farmaceutického průmyslu. Na rozdíl od ostatních kampaní, tito aktivisté volají po celkovém ukončení zneužívání zvířat. V historii byli lidé často přirovnáváni ke zvířatům, ať už se jednalo o oběti holocaustu nebo o otroky. Právě nacisté se nechali inspirovat velkochovy a jatečním zařízením pro praktiky s lidmi. Otroci byli považováni za nižší tvory, než jakými jsou hospodářská zvířata. V době druhé světové války bylo vyvražděno šest milionů Židů, během otrokářství bylo dovezeno kolem dvanácti milionů Afričanů do Ameriky.

Málokdo však ví, že počet zvířat zabitých pro lidskou potřebu, přesahuje 55 miliard ročně! Z toho 300 milionů krav, 50 miliard kuřat, 2.5 miliardy kachen, 400 milionů koz, 1.5 miliardy prasat, 550 milionů ovcí a 5 milionů koní v potravinářském průmyslu, okolo 12 milionů v laboratořích a zhruba 90 miliónů zvířat kvůli kožešinám.

„Historicky pochází pocit nadřazenosti člověka nad zvířaty z biblického pojetí. Ale právě křesťanství stálo za celým otrokářstvím. Hitlerova politika a skutky byly pro změnu postaveny na nadřazenosti jedné rasy nad druhou. Neměli bychom zapomínat, že otrokářství i holocaust byly ve své době naprosto legální a davově přijímány. Vnímání mimolidských zvířat v sedmnáctém století podstatně ovlivnil i francouzský filosof René Descartes, který zvířata přirovnával ke strojům jen pro jejich neschopnost sestavit dohromady různá slova a složit z nich řeč. Otázka ale není, zda mohou uvažovat jako my, nebo zda mohou mluvit, ale zda mohou trpět“, zdůrazňují organizátoři.

Židovský filosof Theodor Adorno nás varuje: „Osvětim začíná všude tam, kde se někdo podívá na jatka a pomyslí si: vždyť to jsou jenom zvířata.“ A jiný Žid, známý spisovatel Isaac Bashevis Singer, poznamenal: „Ve vztahu ke zvířatům jsou všichni lidé nacisty; pro zvířata je to zde věčnou Treblinkou.“

„Účastníme se této mezinárodní akce v solidaritě za všechny oběti průmyslu, který je využívá jako pouhé suroviny. Voláme za ukončení otrokářství, které se děje každý den ve jménu jídla, módy, nebo testování. Chceme upozornit, že to, čím si lidé procházeli v dobách otrokářství a koncentračních táborů, je běžnou skutečností pro zvířata v dnešním světě", prohlašují organizátoři akce.

A dodávají: „V dnešním konzumním světě nás v mnoha případech ani nenapadne zamyslet se nad tím, odkud se berou věci, které denně kupujeme zabalené v úhledných balíčcích, mnohdy s usměvavými zvířátky na obalu. Málokdo ví, že kvůli dostatku kravského mateřského mléka pro lidi, je tele odebráno své matce do 24 hodin po porodu, nebo že zhruba za každou vylíhnutou nosnici skončí v plynu nebo drtičce jeden kohoutek, který je pro vaječný průmysl nepotřebný.“

Selhání člověka snad nejpřesněji vystihl Milan Kundera: „Skutečná morální zkouška lidstva, zkouška, jež je základem všeho ostatního, je právě vztah k těm, kteří jsou odkázáni na naši milost, ke zvířatům. Na tomto poli lidstvo utrpělo úplnou porážku, tak velikou, že všechny ostatní pramení z ní.

Stránky Izraelců - iniciátorů (269life.com).
První tetovaní, tele a iniciátoři ve fotogalerii na flikru.